MÜNAFIK KARAKTERİ

Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde münafıkların durumu ne olacak

Peygamberimiz (sav)’in katibi münafık olduğunda küfür tarafından sahip çıkılmıştı

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri: Hz. Mehdi (as) münafık cereyanını dağıtacaktır

Mümin takva sahiptir, Münafık ise cehennem odunudur

Abdülkadir Geylani: Münafıklar şeytanın askerleridir, çok destekçisi vardır

Dırar Mescidini kuranların Peygamberimiz (sav)’e suikastını Cebrail engellemiştir

Münafık kanser gibi inatçı bir vakadır, tedavi edilmezse küfürle gizli bağlantısını kesmez

Peygamber Efendimiz zamanındaki aşağılık münafıklar kimlerdi?

Münafığın karanlık dünyasının karanlık feneri Müslümanlara birçok yol gösterir

Münafıklar Hz. Osman’ı Kuran okurken şehit etmişlerdir

Münafık müslümanların bilgisini satarak geçinir, ölümleri hep en pis şekilde olur

Ehl-i Beyt zamanında münafıklara karşı daha fazla tedbir alınabilirdi